Doktorsavhandlingar

Nedanför presenteras offentliggjorda och godkända doktosavhandlingar vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi (f.o.m. vt 2021).

Offentliggjorda - spikade - doktorsavhandlingar

Nu väntar vi på höstens disputationer.

Godkända doktorsavhandlingar

Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

Nygren, Göran doktorand i Etnologi, Uppsala Universitet, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

The Negotiation of Urgency. Economies of Attention in an Italian Emergency Room

Pasquini, Mirko PhD candidate in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: The Negotiation of Urgency. Economies of Attention in an Italian Emergency Room

Embodied Citizenship in the Making: Bolivian Urban Youth at the Crossroads of Social Hierarchies

Rasmussen, Nika doctor in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: Embodied Citizenship in the Making: Bolivian Urban Youth at the Crossroads of Social Hierarchies

Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in a Swedish Activist Community

Norsted, Kristian Sandbekk doctor in Cultural Anthropology at Uppsala University, vt 2021
To DiVA Uppsala University Publications: Subjects of Feminism: The Production and Practice of Anxiety in a Swedish Activist Community

Senast uppdaterad: 2021-06-14