Etnologi A

A-kursen i etnologi ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges hösttermin.

Oavsett vilken kursvariant du väljer får du en introduktion till etnologi och folkloristik med en bred översikt över vad etnologi är och vad etnologer gör. Du får kunskaper om sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom övningar lär du dig att tolka och analysera kulturella mönster, identiteter och konflikter, i samtiden och utifrån historiska och transnationella perspektiv. I egna undersökningar lär du dig att reflexivt använda kulturanalytiska teorier och metoder. Du kommer här att behandla teman som kultur, ritual, folklore, berättande, genus, klass, sexualitet, etnicitet samt flykt, migration och föreställningar om ras. Även etnologins och folkloristikens vetenskapshistoria och olika källmaterial behandlas.

Campusvarianten är därutöver något mer inriktad på frågor om hur kulturer formas av sociala och ekonomiska omständigheter. Det nätburna kursalternativet har en motsvarande profilering mot kulturarv och hur platser och regioner påverkas i en allt mer globaliserad värld, bland annat i förhållande till besöks- och upplevelseindustri.
 
Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och med mycket annat.

Etnologi A på distans

Om du väljer att studera på distans genom nätburen undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
  2. Samhällsomvandling och social organisation: nationsbygge och kulturell identitet
  3. Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst
  4. Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism

Etnologi A på Campus Engelska parken

Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Etnologi och folkloristik - en introduktion
  2. Samhällsomvandling och social organisation: försörjning och livsformer
  3. Föreställningsvärldar: tro och ritual
  4. Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet

Kursplan och ansökan


Till högst upp på sidan

Efter att ha läst A-kursen vill vi att du ska ha fått smak för det etnologiska perspektivet, samtidigt som du fått se hur viktig etnologisk kunskap är för förståelsen av dagens samhällen, vårt eget och andra, och därmed att du också fått smak för att fortsätta fördjupa dig i ämnet. Vi ses på B-kursen!

Senast uppdaterad: 2022-12-08