Etnologi B

B-kursen i etnologi ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges vårtermin.

Oavsett vilken kursvariant du väljer får du lära dig folkloristiskt orienterade perspektiv i studiet av expressiva former och gestaltningar i både äldre folklig tradition och hos dagsaktuella kulturuttryck. Du får även ingående kunskaper om kulturteoretiska perspektiv och deras tillämpning i aktuell etnologisk forskning. Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna i att planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. Kursen avslutas med en uppsats motsvarande 7,5 hp.

Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och mycket annat.

Etnologi B på distans

Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Uttrycksformer: musik, dans och bild
  2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
  3. Etnologiska källor och metoder
  4. Etnologisk uppsats

Etnologi B på Campus Engelska parken

Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin:

  1. Uttrycksformer: berättelser och berättande
  2. Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder
  3. Etnologiska källor och metoder
  4. Etnologisk uppsats

Kursplan och ansökan

Senast uppdaterad: 2022-12-07