Kulturantropologi A

Modul 1: Tänk som en antropolog! En introduktion (7,5 hp)

Kursen presenterar ämnets historia och dess teoretiska och metodologiska utveckling. Genom att diskutera etnografi som empirisk vetenskap, metod och beskrivning öppnas den antropologiska verktygslådan med centrala nyckelbegrepp som tillämpas på etnografiska exempel från olika delar av världen. Kursen tar också upp relationen mellan antropologi som akademisk disciplin och publikt engagemang.

Modul 2: Genus och sexualitet (7,5 hp)

Kursen behandlar genus och sexualitet ur olika teoretiska och antropologiska perspektiv. Kursen ger insikter om hur genus och sexualitet formas i bestämda kulturella och historiska sammanhang, och om vad det betyder att genus och sexualitet genomsyrar både individers självuppfattningar och samhälleliga maktstrukturer.

Modul 3: Antropologiska perspektiv på ekonomi: Om kohandel och kapitalism (7,5 hp)

Kursen fokuserar på försörjningsstrategier och samhällsorganisation i lokala och i globala sammanhang. Med hjälp av etnografiska studier från olika samhällen får studenten lära sig att analysera hur ekonomiska och materiella förhållanden är sammanflätade med sociokulturella och symboliska dimensioner.

Modul 4: Antropologi i praktiken: Från ax till limpa och tillbaks igen (7,5 hp)

I den avslutande kursen lär sig studenten om antropologiska arbetssätt genom praktik såväl som teori. Kursen uppmärksammar frågor kring etnografiskt fält och fältarbete, antropologiska frågeställningar och deras relation till lämpliga metoder, förhållandet mellan teori och empiri, samt etik. Studenten övar sig i empirisk datainsamling, textanalys liksom etnografisk skrivande, i grupp såväl som individuellt.

Kursplan och ansökan

Efter att ha läst A-kursen vill vi att du ska ha fått smak för det antropologiska perspektivet, samtidigt som du fått se hur viktig antropologisk kunskap är för förståelsen av dagens samhällen, vårt eget och andra, och därmed att du också fått smak för att fortsätta fördjupa dig i ämnet. Vi ses på B-kursen!

Senast uppdaterad: 2022-12-07