Kulturantropologi C

Vilka fördelar finns det med antropologins kvalitativa arbetsmetoder och vilka faror finns? Hur är teori och metod beroende av varandra? Under C-kursen kommer du att fördjupa dig i det vetenskapliga arbete som ligger bakom all antropologisk forskning. Du får lära dig att jämföra och kombinera olika antropologiska inriktningar, att bygga vidare på din verktygslåda med teorier från antropologi och annan samhällsvetenskap och humaniora. Du får lära dig att systematiskt samla in, behandla och redovisa ett avgränsat material.

Under kursen kommer du som student framförallt utföra ett mindre forskningsprojekt. Moment 1 av C-kursen är förberedande, medan Moment 2 består av själva utförandet av projektet.

Kursplan och ansökan

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod (15 hp)

Moment 1 består av två sammanflätade delar. Del 1 består av en serie föreläsningar och seminarier kring nutida frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning. Med fokus på forskningsprocessen går vi igenom några aktuella antropologiska verk. Undervisande lärare kommer att presentera litteratur som relaterar till deras egen forskning och som därmed öppnar upp för extra spännande samtal och insikter.

Del 2 är uppsatsförberedande och fokuserar på den antropologiska texten. Du jobbar direkt med skrivarprocessen och uppmuntras att fördjupa dig i hur forskare och tidigare antropologstudenter skriver. Under momentets gång skissar du samtidigt på en antropologisk frågeställning och ett avgränsat upplägg för din egen uppsats. Som C-student hinner du naturligtvis inte utföra ett långt klassiskt antropologiskt fältarbete därför går vi under detta moment också igenom alternativa, mer tidseffektiva, metoder och arbetssätt som idag blivit självklara delar av den antropologiska verktygslådan.

(Bildtext: En Geisha i Tokyos rusningstrafik. Antropologin gillar kontraster och försöker förstå hur olikheter, såsom gammalt och nytt, fungerar tillsammans. Foto M. Utas, 2014.)

Moment 2: Examensarbete (15 hp)

Under andra hälften av C-kursen skriver du din uppsats. Du kan genomföra ett kortare fältarbete, eller på annat vis samla in ett primärmaterial. Under momentet jobbar du självständigt, samtidigt som du har en individuell handledare att bolla idéer och textbitar med. Uppsatsen skall vara problemorienterad och behandla en väl avgränsad kulturantropologisk frågeställning, med ett givet etnografiskt material. Dina kursare träffar du i regelbundna och lärarledda skrivarverkstäder där ni tillsammans diskuterar vetenskapliga upplägg och skrivandets hantverk, för att tillsammans förfina det antropologiska hantverket och förbättra era texter.

(Bildtext: Mot slutet av c-kursen börjar du förmodligen identifiera dig som antropolog och funderar på hur du nu ska använda allt du lärt dig. På bilden masterstuderande Alex Maxia och Doktor Katarina Graffman. Den senare driver ett antropologiskt företag. Foto M. Utas, 2017.)

Senast uppdaterad: 2023-09-13