Möt en student – Hilda Pettersson

Hilda Pettersson läser sitt sista år på KuSE-programmet. Det är då man skriver C-uppsatsen som är ett examensarbete och gör en praktikperiod på någon arbetsplats som man väljer själv.

Hilda, var är du just nu och vad gör du där?

Just nu befinner jag mig i USA då jag praktiserar på Sveriges ambassad i Washington DC.

Varför valde du just Sveriges ambassad i Washington?

Jag visste att jag ville praktisera på en ambassad för att få en inblick i hur man arbetar med att främja Sverige i utlandet. Från ett antropologiskt perspektiv är det väldigt intressant att se vad man väljer att lyfta som ”svenskt” och hur man gör det. I den amerikanska kontexten blir det Sverigefrämjande arbetet extra intressant då Sverige tenderar att framställas som ett krisdrabbat land eller en utopi, beroende på vilken politiker som talar. Hur förhåller man sig till detta och hur arbetar man med att nyansera bilden av Sverige? Och hur bygger vi långsiktiga relationer med andra länder? Ja, sådana frågor intresserar jag mig för.

Hur ser en vanlig arbetsdag på ambassaden ut för dig?

Jag praktiserar på Press-, informations- och kulturenheten och arbetar med kulturdiplomati, vilket är en del av vad som kallas ”offentlig diplomati”. Syftet med kulturdiplomatin är att genom utbyte av idéer, konst, språk och andra aspekter av kultur främja Sverige och skapa en förståelse för Sveriges ideal och institutioner utomlands i ett försök att bygga ett brett stöd för ekonomiska och politiska mål. Mina arbetsdagar ser väldigt olika ut. Vissa dagar spenderar jag på ambassaden, andra dagar är jag på möten med representanter från andra ambassader eller amerikanska kulturinstitutioner. En stor del av arbetet består av relationsbyggande mellan USA och Sverige, men även med andra länder.

Varför valde du att plugga KuSE-programmet?

När jag började leta efter utbildningar så visste jag att jag ville läsa ett samhällsvetenskapligt program. När jag läste om KuSE-programmet så tyckte jag att kulturantropologin lät som ett väldigt intressant ämne. Det jag föll för var kombinationen av det praktiska och det teoretiska. Att samla in eget material och sedan analysera det är väldigt givande.

Vad skrev du din C-uppsats om och hur var det att skriva den?

Jag skrev om cykelbuds upplevelse av arbete inom plattformsekonomin, eller gig-ekonomin som den också kallas. Att skriva en antropologisk C-uppsats är otroligt intressant! Antropologer studerar i princip allt. Globala processer, sociala konstruktioner, samhälls- och utvecklingsfrågor och miljö- och hållbarhetsfrågor. Därför är det lätt att skriva om det man har ett personligt intresse för.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Det bästa med att studera vid Uppsala universitet är helt klart alla möjligheter. Du kan studera utomlands som utbytesstudent, söka stipendier och engagera dig i en mängd studentföreningar. Under min tid som student på Uppsala Universitet har jag försökt ta tillvara på alla möjligheter och tackat ja till allt som verkat intressant. Jag har bland annat varit på utbyte i Singapore och Tokyo och varit engagerad i flertalet studentföreningar och ideella organisationer som arbetar med frågor jag intresserar mig för. Mina utbytesstudier och mitt engagemang i organisationer utanför akademin gett mig värdefulla erfarenheter och jag skulle definitivt rekommendera alla studenter att studera utomlands!