Möt en student Nasrin Salehabadi

Namn: Nasrin Salehabadi
Kommer från: Iran
Läser: Första året på Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av kultur, vad människor gör och varför de gör samma sak på olika sätt. När jag bestämde mig för att studera på universitet i Sverige var det inte lätt att hitta rätt utbildning. Folk jag pratade med rekommendera olika saker och jag hade själv mina egna tankar. Jag kände inte till den här utbildningen, så jag gick igenom alla utbildningar som fanns på antagning.se. När jag läste om KuSE-programmet på Uppsala universitets hemsida tyckte jag att det var precis den utbildning jag letade efter. Beskrivningen av programmet och ämnena lät intressanta och lockande. Då tänkte jag att det här kommer jag njuta av att studera. 

Vad gjorde du innan du började plugga här?
– Jag är utbildad inom teater och jobbade många år med det i Iran. Sedan flyttade jag till Sverige och började lära mig svenska och förberedde mig för att gå på universitetet. Ett tag volontärarbetade jag i ett kulturprojekt med målet att integrera invandrare i svenska samhället. Där fick jag möjlighet att träffa människor från olika länder och lära mig om deras kultur. Jag började hitta gemensamma faktorer som kunde föra samman människor från olika kulturer och knyta dem till svensk kultur. Det var en givande och underbar upplevelse som gav mig nya perspektiv på människor och kultur. 

 Hur är det att studera vid universitetet?
– Jag tycker om Uppsala universitet. Här finns allt som jag som student behöver. Framför allt biblioteket där man har tillgång till de flesta böckerna och artiklarna online. Dessutom är det väldigt bra med Språkverkstaden som hjälper en att skriva på ett akademiskt sätt. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning? 

– Vanligtvis har vi föreläsningar och något seminarium i veckan. Undervisningen varierar, det kan vara gruppdiskussioner, gästföreläsningar eller någon observationsövning. Men den mesta tiden går till eget läsande av kurslitteratur. Ofta ger föreläsningarna en lite bredare bild av både teori och empiriska exempel, medans kurslitteraturen är mer specifik.

Vad är typiskt för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi?

-En sak som vi gör mycket och som jag tycker om är grupparbeten. Att arbeta i grupp och diskutera är väldigt viktigt och intressant. Man lär sig så mycket av varandras åsikter och synvinklar.


Hur upplevde du första tentan?

-Första tentan var en hemtenta. Det innebar att vi skulle svara på olika frågor genom att läsa böcker och artiklar som vi sedan analyserade och refererade till. Det var en stressig situation men det fungerade bra ändå. Man får alltid hjälp och stöd från lärarna och kurskamrater.


Berätta om studentlivet i Uppsala!
-Mitt studentliv i Uppsala är jätteroligt och väldigt relaterad med mina studier. Eftersom jag bor i en studentkorridor träffar jag studenter från hela världen, bland annat Egypten, Kina och Indien. Det är en härlig upplevelse. Jag får lära mig om deras kultur i vårt gemensamma kök. 

Tre snabba frågor

  • Vilken är din favoritplats i din studentstad?

-Nationer när man är hungrig och vill köpa billig lunch eller fika. Carolina Rediviva för sin vackra inredning och sin trevliga atmosfär och studiero. Engelska parken med Karin Boye-bibliotekets antropologiavdelning.  

  • Vilket är ditt mål med utbildningen?

– Genom att studera kultur och samhälle vill jag få kunskap att acceptera allt som verkar annorlunda för mig och min kultur utan fördomar och dömande. Jag vill förstå den komplexiteten som vi människor har på grund av kulturell mångfald. På så sätt vill jag förstå mig själv och omvärlden bättre för att leva i fred.

  • Vad gör du om fem år?

– Jag skulle vilja forska om kultur i Mellanöstern, främst är jag intresserad av kvinnor.

Senast uppdaterad: 2023-04-14