Möt Stanislava Visilitskaja

Stanislava Visilitskaja är från Uppsala och läser sin andra termin på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi (KuSE).

Varför valde du den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av kultur, främst östasiatisk kultur, och har många gånger blivit rekommenderad att läsa den här utbildningen. När jag läste lite mer om programmet på Uppsala Universitets hemsida tyckte jag det lät rätt för mig inte bara för att jag är intresserad av ämnet, utan också för att beskrivningen av programmet lät så lockande.

Vad gjorde du innan du började plugga här?

Jag började studera precis efter gymnasiet, men under sommaren åkte jag till Japan och var där i tre månader. Huvudsakligen var jag på landsbygden och volontärarbetade; där hade jag chansen att interagera med människor och förbättra mitt språk. Jag valde att åka till landsbygden för att jag trodde att det skulle vara lättare att stöta på kultur där än i en storstad genom att prata med människor och resan kändes som en god förberedelse inför det här programmet.

Hur är det att studera vid universitetet?

Jag trivs väldigt bra; mina lärare i gymnasiet försökte förbereda oss genom att hela tiden påpeka att det skulle vara mycket mer eget ansvarstagande och jag känner att jag därför visste ungefär vad jag skulle förvänta mig. Det känns också bra att studenthälsan finns och att man uppmuntras gå dit så fort man känner att man börjar må dåligt eller kanske inte har lyckats strukturera upp sina studier så väl som man hoppats på.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?

Vi har huvudsakligen föreläsningar och sedan seminarium en gång i veckan, annars är det mest eget läsande. Det varierar så klart från kurs till kurs, men generellt skulle man kunna säga att föreläsningarna brukar vara lite bredare och innehållet plockas från både teori och exempel, medans kurslitteraturen snarare är det ena eller det andra. På grund av att det är fokus på egen läsning har vi inte så många lektionstillfällen, men de vi har är inte heller alltid likadana; ibland är det gruppdiskussioner, ibland har vi gästföreläsare, någon gång har vi varit på stadsvandring som knutit an till kurslitteraturen vi läst den veckan.

Vad är typiskt för KuSe-programmet?

KuSe-programmet ger en oerhört bred ingång till arbetsmarknaden; dels väljer vi mellan antropologi och etnologi, dels har vi en termin där vi fritt får välja vad vi vill läsa. Man kan gå in i nästan alla forskningsområden med det här programmet, det är inte fast bundet till några få yrkesvägar och det tycker jag är väldigt bra. Om man plötsligt inte längre har detsamma intresse som när man började studera behöver man inte byta utbildning eftersom KuSe-programmet är så brett och erbjuder så många saker. Det kanske mest antagna är att man studerar människor och samhällskultur, men man kan också studera t.ex. medicinsk antropologi eller lingvistisk. Personligen tycker jag också att de kurser vi läser ger kunskap alla borde ha för att bättre förstå inte bara världen vi lever i utan också oss själva.

Hur upplevde du första tentan?

Alla våra tentor har sett ut på olika vis och den första var en salstenta. Jag tyckte det fungerade väldigt bra; vi fick information i god tid och sista lektionen innan tentan hade vi möjlighet att ställa frågor om dels kursinnehållet men också tentans upplägg och hur den skulle fungera. Det var tydligt vad man skulle studera och alla böcker i kurshäftet var relevanta och givande. Återkopplingen var god och om man skulle behöva skriva omtenta var det lika tydligt hur det skulle gå till.

Berätta om studentlivet i Uppsala!

Man kan inte prata om Uppsalas studentliv utan att nämna nationerna! De erbjuder dels boende, dels pubar och klubbar. Man skriver in sig i en vald nation och har sedan tillgång till att söka flera olika poster och engagera sig i evenemang. Det är ett bra sätt att lära känna nya människor på och de erbjuder en lokal för umgänge, för övrigt har de också sina egna bibliotek där man kan sitta och plugga. Eftersom Uppsala är känt som en universitetsstad händer det också att man ofta träffar människor man känner på stan och bor man i studentbostad har man en fantastisk chans att lära känna folk från olika delar av världen.

Favoritplats i din studentstad?

Min favoritplats är nog Carolina Rediviva, universitetsbibliotekets huvudbyggnad. Det är en fantastiskt vacker byggnad och det är oerhört avslappnande att sitta där när man pluggar.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Jag hoppas att jag efter utbildningens gång bättre förstår mig på människor i min vardag och mig själv, att jag kan se mönster i samhället som jag tidigare inte tänkt på och fått en ny världssyn. Något av det första vi fick lära oss var att kultur som begrepp är högst svårdefinierat, och jag hoppas att jag efter utbildningen bättre förstår mig på vad det innebär och hur man kan se nästan allt som kultur. Mitt mål med den här utbildningen är att försöka bli en person som så bra som möjligt kan förklara hur folk tänker, vad de har för kulturella mönster och varför, och vad de tycker om dem.