Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2023/2024
Anmälan

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är för dig som vill förstå människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Du får både insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa, och kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. Programmet ger dig en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden inom bland annat omvärldsanalys och marknadsföring.

Om programmet

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som präglar samtidens globaliserade samhälle är uppenbart. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig de verktyg du behöver för sådana avancerade studier och för en intressant yrkesbana i Sverige eller internationellt.

Etnografi som undersökningsmetod innebär att du aktivt deltar och bäddar in dig djupt i det sammanhang du vill studera för att systematiskt dokumentera vardag och interaktioner i en gemenskap av människor. Det handlar om att vara på plats där det händer och att ta del av människors vardagsliv och deras egna perspektiv på sina liv. Kultur- och samhällsanalys används för att jämföra och förstå varför människor i vårt samhälle och i andra samhällen tänker, handlar och lever som de gör. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.

Under utbildningen får du:

  • metodologisk kompetens för att genomföra etnografiska kultur- och samhällsundersökningar
  • analytisk kompetens för att förklara sociala och kulturella skillnader
  • möjlighet att studera utomlands och få internationella perspektiv
  • arbetslivserfarenhet och nätverk genom att göra praktik på en arbetsplats.

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi baseras på ämnena etnologi och kulturantropologi som båda söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både här och där, och då och nu.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Stanislava Visilitskaja
Kommer från: Uppsala
Läser: Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av kultur, främst östasiatisk kultur, och har många gånger blivit rekommenderad att läsa den här utbildningen. När jag läste mer om programmet på Uppsala universitets hemsida tyckte jag det lät rätt för mig, inte bara för att jag är intresserad av ämnet, utan också för att beskrivningen av programmet lät så lockande.

Vad gjorde du innan du började plugga här?
– Jag började studera precis efter gymnasiet, men under sommaren åkte jag till Japan och var där i tre månader. Huvudsakligen var jag på landsbygden och volontärarbetade; där hade jag chansen att interagera med människor och förbättra mitt språk. Jag valde att åka till landsbygden för att jag trodde att det skulle vara lättare att stöta på kultur där än i en storstad genom att prata med människor och resan kändes som en god förberedelse inför det här programmet.

Hur är det att studera vid universitetet?
– Jag trivs väldigt bra; mina lärare i gymnasiet försökte förbereda oss genom att hela tiden påpeka att det skulle vara mycket mer eget ansvarstagande och jag känner att jag därför visste ungefär vad jag skulle förvänta mig. Det känns också bra att studenthälsan finns och att man uppmuntras gå dit så fort man känner att man börjar må dåligt eller kanske inte har lyckats strukturera upp sina studier så väl som man hoppats på.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi har huvudsakligen föreläsningar och sedan seminarium en gång i veckan, annars är det mest eget läsande. Det varierar så klart från kurs till kurs, men generellt skulle man kunna säga att föreläsningarna brukar vara lite bredare och innehållet plockas från både teori och exempel, medans kurslitteraturen snarare är det ena eller det andra. På grund av att det är fokus på egen läsning har vi inte så många lektionstillfällen, men de vi har är inte heller alltid likadana; ibland är det gruppdiskussioner, ibland har vi gästföreläsare, någon gång har vi varit på stadsvandring som knutit an till kurslitteraturen vi läst den veckan.

Vad är typiskt för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi?
– Det ger en oerhört bred ingång till arbetsmarknaden; dels väljer vi mellan antropologi och etnologi, dels har vi en termin där vi fritt får välja vad vi vill läsa. Man kan gå in i nästan alla forskningsområden med det här programmet, det är inte fast bundet till några få yrkesvägar och det tycker jag är väldigt bra. Om man plötsligt inte längre har samma intresse som när man började studera behöver man inte byta utbildning eftersom programmet är så brett och erbjuder så många saker. Det kanske mest antagna är att man studerar människor och samhällskultur, men man kan också studera till exempel medicinsk antropologi eller lingvistisk. Personligen tycker jag också att de kurser vi läser ger kunskap alla borde ha för att bättre förstå inte bara världen vi lever i utan också oss själva.

Hur upplevde du första tentan?
– Alla våra tentor har sett ut på olika vis och den första var en salstenta. Jag tyckte det fungerade väldigt bra; vi fick information i god tid och sista lektionen innan tentan hade vi möjlighet att ställa frågor om dels kursinnehållet men också tentans upplägg och hur den skulle fungera. Det var tydligt vad man skulle studera och alla böcker i kurshäftet var relevanta och givande. Återkopplingen var god och om man skulle behöva skriva omtenta var det lika tydligt hur det skulle gå till.

Berätta om studentlivet i Uppsala!
– Man kan inte prata om Uppsalas studentliv utan att nämna nationerna! De erbjuder dels boende, dels pubar och klubbar. Man skriver in sig i en vald nation och har sedan tillgång till att söka flera olika poster och engagera sig i evenemang. Det är ett bra sätt att lära känna nya människor på och de erbjuder en lokal för umgänge, för övrigt har de också sina egna bibliotek där man kan sitta och plugga. Eftersom Uppsala är känt som en universitetsstad händer det också att man ofta träffar människor man känner på stan och bor man i studentbostad har man en fantastisk chans att lära känna folk från olika delar av världen.

Tre snabba frågor
Vilken är din favoritplats i din studentstad?
– Carolina Rediviva, universitetsbibliotekets huvudbyggnad. Det är en fantastiskt vacker byggnad och det är oerhört avslappnande att sitta där när man pluggar.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att försöka bli en person som så bra som möjligt kan förklara hur folk tänker, vad de har för kulturella mönster och varför, och vad de tycker om dem. 

Vad gör du om fem år?
Jag skulle vilja forska inom kultur i östra Asien och främst är jag intresserad av ungdomskultur i Japan.
 

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Termin ett läser du en introduktionskurs på 30 högskolepoäng (hp), sen följer grundläggande studier i kulturantropologi och etnologi.

Termin fyra är en breddningstermin då du själv väljer vilka kurser, i andra ämnen, som du vill komplettera din utbildning i kulturantropologi och etnologi med. Många av våra studenter väljer att studera utomlands denna termin.

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi och skriver en vetenskaplig uppsats som är ditt examensarbete.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare en valbar kurs och gör tio veckors praktik vid en arbetsplats. Du kan praktisera på en myndighet, i en civilsamhällesorganisation eller i ett företag. Det bestämmer du själv. Det är också du själv som skaffar praktikplatsen med vårt stöd. Hela utbildningen avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor då du får tillfälle att tillämpa alla de kunskaper och perspektiv du fått under utbildningen.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs, 30 hp

Termin 2

Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3

Etnologi B, 30 hp

Termin 4

Valbara kurser inom breddningsområde, 30 hp

Termin 5

C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6

Valbar kurs (7,5 hp), praktik (15 hp) samt projektarbete (7,5 hp), sammanlagt 30 hp.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, praktiska metodövningar och projektarbeten. Exempel på projektarbeten som våra programstudenter har gjort.

Karriär

Dina kunskaper är efterfrågade i såväl offentlig som privat sektor med verksamhet både i Sverige och internationellt. Du kan arbeta till exempel med integrationsfrågor, samhällsplanering, internationell utveckling och diplomati, media och kommunikation, konst och kultur, turism, arkiv- och museiverksamhet.

Våra tidigare studenter arbetar exempelvis som omvärldsanalytiker, kulturpedagoger, informatörer och utbildnings- och projektledare vid svenska myndigheter, kommuner, företag och civilsamhällesorganisationer i Sverige och utlandet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5160 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Susann Baez Ullberg

susann.baez.ullberg@antro.uu.se

018-471 45 09

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

kursadm@antro.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-12-28