Projektarbeten av studenter

Studenter på Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi avslutar sina studier med att göra ett projektarbete. Här nedan kan du ta del av några olika projekt från de senaste åren. 

Syftet med arbetet är att ge studenterna vidgad och fördjupad förståelse av hur kunskaperna från programmet (perspektiv och metoder) kan tillämpas i olika typer av projektformer på ett konkret problemområde.

Etnografisk film

Ellen Grim har producerat den etnografiska filmen Timbonäs som handlar om minnen och plats, och baseras på levnadsberättelser från hennes farfar och farfarsbror som levt och arbetat i Finnskogen i Värmland.

En handbok

Omslagsbild till Gaysnack

Emma Norrby Andersson har skrivit handboken Gaysnack med handfasta förslag på hur man i en organisation kan diskutera, arbeta med och belysa HBTQ-frågor, i avsikt att främja demokrati och allas lika värde.

En antropologisk workshop

Omslag: Martina Franzén, Sara
Krüger och Amanda Ömar

Martina Franzén, Sara Krüger och Amanda Ömar har designat en antropologisk workshop för att göra deltagare medvetna om att en och samma plats kan betyda olika saker för olika personer. Här kan du ta del av workshopens upplägg.” Medföljande pamflett.

Kulturanalysguide

Foto: Philip Bärring

Niclas Eriksson och Philip Bärring har gjort en podcast för att guida nya KuSE-studenter (och andra hugade) i kulturanalys. För att komplettera kan du läsa medföljande kompendium.

Anthroworld - ett brädspel

Spelplan: Ida Lindberg

Ida Lindberg har designat ett brädspel där 2-6 spelare ska svara på frågor om antropologi relaterat till olika delar av världen, och på så vis röra sig mellan kontinenterna och samla fältdagböcker. Anthroworlds spelregler.

Etnologiskt centrum Uppsala

Foto: Petra Lindman

Petra Lindman beskriver sin vision om ett etnologiskt centrum i Uppsala, där människor kan få sina personliga berättelser dokumenterade och där besökaren hittar etnologisk litteratur, café och annat.

Myltakrus-podden

Foto: Linn Forsgård

Linn Forsgård använder sig av ljud i stället för text. I hennes podcast Myltakrus-podden ägnas det inledande avsnittet åt den östjämtska byn Krångede, som har en mycket speciell historia. Lyssna på podden här eller genom att söka på ”Myltakrus” i Spotify.

Senast uppdaterad: 2023-08-02