Om kulturantropologi

Kulturantropologi är en vetenskap som i likhet med psykologi, filosofi, sociologi, historia och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen studerar och vill förstå människor – varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Det som skiljer ett antropologiskt perspektiv från andra perspektiv är att antropologer vanligtvis bedriver det vi kallar för ”fältarbete”. Det betyder att vi bygger våra kunskaper om människor genom att vi bor hos dem under långa perioder som brukar sträcka sig i minst ett år, ibland mycket längre.

Antropologisk forskning fördjupar och komplicerar kunskap om kultur, religion, politiska system, makt, arbete, känslor, släktskap, könsroller och många andra ämnen. Lärarna på institutionen har bedrivit långvarig fältforskning i Latinamerika, Afrika, Asien, Melanesien och Europa inom teman som miljö, konflikt, demokrati, sexualitet, genus, utveckling, våld, migration och religion. Pågående forskning handlar exempelvis om barnsoldater, urbefolkningar, språkdöd, funktionshinder, politiskt uppror, kommunalpolitik, relationer mellan människor och djur, sexarbete, urbanitet, medicin och pingströrelser.

Senast uppdaterad: 2023-03-08