För dig som ska studera

Rutiner för höstens inledande kurser med anledning av pandemin.

Inför höstens terminsstart har rektor beslutat att undervisning som normalt är campusförlagd i möjligaste mån ska bedrivas på campus, men att vi ska beakta det gällande läget som rör coronapandemin.

Besök din kurs på Studentportalen, där får du aktuell information om schema och undervisningsformer. Utgå ifrån schemat i kursinformationen och inte det i Time Edit (som släpar efter).

På institutionen innebär undervisningen att våra campusbaserade kurser i kulturantropologi och etnologi kommer att ha digitala inslag i olika omfattning, alltifrån kurser med vissa digitala inslag till de som bedrivs helt online. Det kan alltså variera från kurs till kurs, beroende på dess storlek, tillgång på godkända lokaler, närvaro av riskgrupper, studenters möjligheter att resa till Sverige, mm.

Den här rutinen gäller första hälften av höstterminen 2020. Nya beslut kan tillkomma beroende på utvecklingen och myndigheternas direktiv. Håll dig uppdaterad genom att gå in på din kurssida på Studentportalen.

Senast uppdaterad: 2023-03-08