Studentprojekt

Här finns några exempel på vad institutionens studenter har producerat under sin utbildningstid. De kan ge inblick i de antropologiska och etnologiska perspektiven och vad man som student kan få ägna sig åt.

Podcasts

Studenterna som vid institutionen läser kurserna Etnografi och kulturell mångfald på avancerad nivå och Samhälle och vardagsliv i Sverige på grundnivå producerar podcasts som en del av sina examensarbeten. År 2020 valde en jury från institutionen ut de tre bästa poddarna det året, vilka går att lyssna på på sidan Best Student Podcasts

Kandidatstudenters projektarbete

Studenter på Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi avslutar sina studier med att göra projektarbeten. Syftet är att ge studenterna vidgad och fördjupad förståelse av hur kunskaperna från programmet kan tillämpas i olika typer av projektformer på ett konkret problemområde.

Senast uppdaterad: 2023-03-08