Studentprojekt

Best Student Podcasts

Studenterna som vid institutionen läser kurserna Etnografi och kulturell mångfald på avancerad nivå och Samhälle och vardagsliv i Sverige på grundnivå producerar podcasts som en del av sina examensarbeten.

En jury från institutionen väljer de tre bästa från varje kurs. År 2020 var premiär för utnämningarna. Många poddar höll en hög nivå och resultatet från utmaningen och kommande presenteras på sidan Best Student Podcasts.

Kandidatstudenters projektarbete

Studenter på Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi avslutar sina studier med att göra projektarbeten. Syftet är att ge studenterna vidgad och fördjupad förståelse av hur kunskaperna från programmet  - perspektiv och metoder - kan tillämpas i olika typer av projektformer på ett konkret problemområde.

Senast uppdaterad: 2022-07-01