Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Research on international PhD students' experiences in Uppsala

Stefanie Mallow

Our master student (anthropology) Stefanie Mallow was recently interviewed by Tidningen Curie about her research on international PhD students who move to Sweden to carryout their doctoral training: http://www.tidningencurie.se/…/problemen-som-moter-utland…/…
Stefanie will defend her thesis entitled "Between Dark Days and Light Nights: International PhD Students’ Experiences in Uppsala" on Thursday, January 19th.

Två nya böcker av Owe Ronström

Owe Ronström, musikant och professor i etnologi, Campus Gotland, har på kort tid publicerat två nya böcker. Öar och öighet (Carlson Bokförlag, 2016) är en stimulerande och tankeväckande bok om öarnas värld, fylld med exempel och resonemang om vad som är speciellt med just ölivet runt om i världen. Körer och kulturhistoria (Wessmans Musikförlag, 2016) följer i text och bild körsjungandets kulturhistoria, från äldsta tid till idag. Den handlar om vad körer är, vad körer gör, och inte minst, vad körer har att berätta om människor, samhälle och kultur i olika tider.

Mining and Society

Elisa Maria Lopez is a doctoral student in Cultural Anthropology and environmental anthropologist. Her dissertation explores the sociocultural impacts of iron mining and urban displacement in Kiruna, Sweden. She uses a Tumblr blog to share her anthropological interests to the public. The blog is dedicated to the documentation and dissemination of information about the social, cultural, political, and ecological role of mines and minerals around the world. To learn more, visit Elisa's blog on: http://miningandsociety.tumblr.com

Forskningsnoder