Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Ett tjugoårigt forskningsprojekt om ‘weenhayekfolket i Sydamerika

Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, har under de senaste tjugo åren arbetat med en etnografi om ‘weenhayekfolket i Sydamerika.

Projektet avslutas i och med det att den sista boken i en serie om tio volymer publicerats. Läs mer om projektet här.

Carina Johansson, forskare vid Campus Gotland

Carina Johansson, universitetslektor i etnologi vid Instituttionen för kulturantropologi och etnologi, är månadens forskare vid Campus Gotland.

Carina forskar om visuell kultur och kulturarvspolitik. Se och hör Carina berätta om sin forskning.