Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Studieinformation

För att du ska kunna påbörja dina studier behöver du registrera dig på de kurser du vill gå. På vår institutionssida för studieinformation hittar du information om bland annat hur du registrerar dig och om lärplattformen Studium som är den plats där du hittar all nödvändig information när du ska läsa en kurs hos oss.

Ny doktorandkurs startar i mitten av februari: Music, Cinema, Vulnerability

Notblad med texten Play one wrong and you die skrivet i rött.

Music, Cinema, Vulnerability 7,5 hp

Du doktorand: Välkommen till vår nya kurs!

Alla masterstudenter tillhörande Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet kan också delta i vår nya kurs Music, Cinema, Vulnerability 7,5 hp. Du behöver din institutions studierektors godkännande.

Kursen kommer att undervisas av Dr Anyssa Neumann och startar den 14 februari nu den här vårterminen. För mer information och anmälan se kursbeskrivningen.

Kursen anordnas av forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.

  • Katarina Graffman håller Tedx-föreläsning

  • Sverker Finnström – I mangoträdets skugga

  • Sten Hagberg får besök av Vetenskapsrådet

  • Möt några forskare och doktorander 2018–2020

Senast uppdaterad: 2022-01-21