Välkommen

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld

Studieinformation

För att du ska kunna börja dina studier behöver du, efter att du är antagen, registrera dig på de kurser du vill gå. På vår institutionssida för studieinformation hittar du information om registreringsperioder och om lärplattformen Studium. Studium är den plats där du hittar all nödvändig information när du ska läsa en kurs hos oss.

Macario Lacbawan har spikat sin avhandling!

The Burden of Responsibility: Predicaments of Environmental Life in the Caraballo Mountains, Northern Philippine

Utifrån tolv månaders etnografiskt fältarbete i Caraballobergen i norra Filippinerna, undersöker Macario hur Ikalahan-folket där hanterar konsekvenserna av det juridiska erkännandet av dem som en ursprungsbefolkning. Vad händer när ett sådant erkännande kräver att de omformar sina livsvärldar? Om svedjebruk alltid varit centralt i ikalahan-folkets liv, förväntas de nu också spela en avgörande roll i säkerställandet av naturvården i Caraballobergen. Macarios avhandling bidrar till ett växande forskningsfält som visar att erkännanandet av ursprungshävd aldrig är neutralt. Snarare, i vissa avseenden kan en beteckning som ursprungsfolk vara betungande, med nya och gamla kopplingar till miljön och naturen som sammantaget är allt annat än okomplicerade.

Macario försvarar sin avhandling den 9 December kl 13.00 i Gejiersalen, campus Engelska parken, Uppsala universitetet. Alla är välkomna! 
Kontakta studierektor Charlotta Widmark om du vill följa disputationen via zoom.

Uppsala universitet Open Access i DiVA: The Burden of Responsibility: Predicaments of Environmental Life in the Caraballo Mountains, Northern Philippines

Filipino
Batay sa labindalawang buwan ng etnograpikong pananaliksik sa Bulubunduking Caraballo ng Hilagang Pilipinas, inilirawan ni Macario Lacbawan kung paano hinaharap ng mga katutubong Ikalahan ang ibat-ibang hamong kaakibat ng kanilang pagkakilanlang legal. Ano-ano ang mga hamon kung ang kanilang legal na pagkilala mula sa estado ay humihiling na ang lupaing ninuno ay dapat ilaan lamang upang matiyak ang pangangalaga sa kapaligiran, at hindi para isagawa ang mga tradisyonal na aktibades tulad ng pagkakaingin? Ang tesis ni Ginoong Lacbawan ay nag-aambag sa lumalawak na literatura na nagpapakita kung paano ang “indigeneity” ay hindi isang neutral na konsepto, ngunit, isang potensyal na problemadong posisyon na may kaakibat na responsibilidad sa kapaligiran.

Macario Lacbawan som håller i en hög av sin avhandling.

Vi söker efter doktorander i kulturantropologi

Avskogning i Argentina. Foto och upphovsrätt: Martin Katz, Greenpeace.

Institutionen söker två doktorander i kulturantropologi från och med den 1 september 2023. Tjänsterna ingår i doktorandnätverket Anthropology of Global Climate Urgency (C-Urge) finansierat av Horizon Marie Sklodowska-Curie Actions. 

I nätverket ingår fem europeiska lärosäten som samarbetar i att utbilda doktorander i social-/kulturantropologi, vilka kommer att vara banbrytande för innovativ och välbehövlig kvalitativ klimatvetenskap. Doktoranderna placerade vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet kommer att bedriva forskning inom ramen för två olika forskningsprojekt, bägge med etnografiskt fältarbete i Argentina.

Doktorand i kulturantropologi; doktorandnätverket C-Urge och projekt 5: Water Want: Technology and Expertise in the Urgency of Drought in Argentina 

Doktorand i kulturantropologi; doktorandnätverket C-Urge och projekt 6: The Urgency of Deforestation: Expertise, Technology and Media in the Forest Economy of Argentina

Skicka in din ansökan - på engelska - innan 31 december 2022.

Senast uppdaterad: 2022-11-22