Institutionens arbete mot kränkande särbehandling och för lika villkor är inte bara en fråga om procedur

2023-02-27

Institutionens prefekt Mats Utas har intervjuats i Universitetsläraren efter att institutionen fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Mats uttrycker där frustration över att representanter från verket enbart är intresserade av att se till en handläggningsstruktur, medan de helt ignorerar allt egentligt arbete som institutionen utfört. 

I en ny rapport från Arbetsmiljöverket får 70 procent av institutionerna vid lärosätena anmärkningar på arbetet mot kränkande särbehandling. Även institutionen för kulturantropologi och etnologi fick ett föreläggande.

-Det var inga stora förändringar som efterfrågades. Framförallt handlade det om att vi inspekterades i en period när vi bytt hr-personal tre gånger på kort tid. Det ledde till att vi helt enkelt inte haft tid att skriva ihop dokumentet för proceduren, vilket var det enda de undersökte i inspektionen. Allt annat arbete vi gjort och att vi enligt medarbetarundersökningar har en bra arbetsmiljö kommer inte fram i granskningen, vilket är synd. Många institutioner gör ett gediget arbete när det gäller kränkande särbehandling, vilket inte syns när Arbetsmiljöverket bara fokuserar på ytterligare ett protokoll man ska fylla i, säger Mats Utas.

Artiklen går att läsa på Universitetslärarens hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28