Molly Sundberg tilldelas projektbidrag från VR

2020-01-27

Molly Sundberg beviljas bidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Utveckling genom upphandling: Etik, identitet och vardaglig verksamhet inom vinstdrivande biståndsarbete"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-17