Summer School: Anthropology of Development & Social Dynamics

2021-09-13

Mellan onsdagen den 15 september och fredagen den 17 september kommer Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Forum for Africa Studies vid Uppsala universitet vara värd för den 13:e European Summer School for the Anthropology of Development and Social Dynamics.

Collage med deltagare från tidigare Sommarskola

Sommarskolan drivs av ett väletablerat fransk- och engelsktalande forskningsnätverk som startade 1997. Hittills har mer än 200 doktorander presenterat sin forskning vid denna sommarskola. Diskussionerna som blir tvåspråkiga med en ständig blandning av franska och engelska erbjuder därmed möten med olika akademiska traditioner och kulturer; samtidigt som fokus ligger på den antropologiska studien om social förändring.

Summer School lägger stor vikt vid etnografisk fältforskning. Många projekt - men långt ifrån alla - genomförs på den afrikanska kontinenten. Förutom studenter från de deltagande europeiska länderna kommer många presenterande doktorander från afrikanska länder.

Årets sommarskola kommer att samla 35 antropologer, från Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige, för att engagera sig i doktorandernas forskning och diskutera metodologiska och teoretiska frågor. Efter att ha skjutits upp från maj till september 2021 kommer den 13: e European Summer School for the Anthropology of Development and Social Dynamics att äga rum IRL men som coronasäker aktivitet!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-02