Göran Nygrens omtalade forskning

2021-10-26

Sedan sin disputation i juni har Nygren och hans forskning omnämnts i media flitigt.

Avhandlingen som undersökte hur högstadieelever uppnår höga resultat på skolor med höga meritvärden har uppmärksammats och universitetets tredje uppgift - att dela med sig av kunskap – har inspirerat:

Föräldrastöd avgörande för höga betyg, Forskning.se

Ny avhandling: Skolan lyckas inte skapa jämlikhet, Extrakt

Forskare: Skolan förstärker elevernas ojämlika förutsättningar, Ämnesläraren

Forskare: Skolan förstärker elevernas ojämlika förutsättningar, Grundskolläraren

Privilegierade villkor bakom höga betyg, Skolporten

Forskare: Föräldrastöd avgör betygen, Dagens Arena

Betygshets och psykisk ohälsa eller kunskap och kreativitet - vad vill vi ge

våra unga? Doktorn

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28