Katarina Graffman utvecklar kompetensförsörjningen i metallindustrin

2021-12-07

Forskargruppen KOMPET har fått forskningsmedel från Vinnova för att genomföra insatser som stärker svensk metallindustris sociala hållbarhet. Institutionens framgångsrika Katarina Graffman ingår i gruppen.

Jönköping University (nyheter 2021-12-02): 7 miljoner kronor till forskning om kompetensförsörjning för svensk metallindustri

Vinnova: KOMPET - Kompetensförsörjning till Metallindustri

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-02