Utbildning

Våra ämnen är kulturantropologi, etnologi, afrikanistik och vi undervisar i forskningsmetoden etnografi.
Vi finns både i Uppsala - Engelska parken - och på Gotland - Campus Gotland.

Kurser och program

Senast uppdaterad: 2022-03-23