Utbildning

På institutionen kan man läsa kulturantropologi, etnologi och afrikanistik. Gemensamt för ämnena är forskningsmetoden etnografi. Vår undervisning sker på campus Engelska parken i Uppsala.

Kurser och program

Vid institutionen ges undervisning i form av enstaka kurser, kurspaket eller hela program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Alla kurser och program på universitetet

Senast uppdaterad: 2024-02-14