​Forskarutbildning

Vid institutionen ges två forskarutbildningar, en i etnologi och en i antropologi. De omfattar båda 240 högskolepoäng, dvs. fyra års heltidsstudier plus eventuell förlängning om du som doktorand undervisat eller ägnat dig någon annan typ av institutionstjänstgöring. Inom doktorandtjänsten ägnar du vanligtvis det första året åt poänggivande läskurser och förberdelser för fältarbete och materialinsamling. Fältarbetet äger vanligtvis rum under det andra året kanske en bit in på det tredje. Parallellt har du också påbörjat ditt avhandlingsskrivande. Den återstående tiden används till ett koncentrerat arbete med att skriva klart doktorsavhandlingen.

Inom etnologin utförs fältarbeten och materialinsamling i både Sverige och andra länder. Inom kulturantropologin är det vanligast att fätarbetet genomförs utanför Sverige gränser, men en och annan doktorand i antropologi arbetar med Sverige som fält. De nuvarande doktorandernas avhandlingsämnen varierar stort, exempelvis minoritetsfrågor, konflikter och samexistens, ojämlika sociala och ekonomiska förhållanden, sexualitet, familje-, släkt- och arvsrelationer, skol- och utbildningsförhållanden, demokratifrågor och myndighetsutövning, mm.

De två ämnena etnologi och kulturantropologi har också mycket gemensamt under forskarutbildningen. Vi har ett gemensamt forskarseminarium där språket växlar mellan engelska och svenska. Doktoranderna delar samma arbetsvillkor och utgör ett gemensamt doktorandkollegium. Som doktorand blir du en del av en stimulerande internationell vardagsmiljö som hjälper dig att ta steget vidare ut på en forskarbana alternativt en högkvalificerad yrkesbana inom arbetslivet.

Mer om forskarutbildningarna i kulturantropologi och etnologi finns i vår doktorandhandbok. I handboken finns även de allmänna studieplanerna för kulturantropologi (appendix 1) och etnologi (appendix 2). I de allmänna studieplanerna beskrivs kursupplägg, behörighetskrav och mycket annat. Läs doktorandhandboken (januari 2020, version 2).

För frågor om forskarutbildning i kulturantropologi eller etnologi, kontakta studierektor för forskarutbildningen.

Bildtext: Med historien i ryggen och blicken mot det okända. Före detta rebelledare, Gulu, Uganda. Foto S. Finnström 2005.

Senast uppdaterad: 2021-05-05